Rodo

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Gości obiektu Magnes jest Agnieszka Bąkowska Magdalena Maćkowiak spółka cywilna z siedzibą w Rokietnicy (62-090), ul. Pocztowa 4, NIP 781 191 40 39, REGON 362235783, adres mail: biuro@magnesnoclegi.pl, tel. 665 057 426; 665 057 427.

  Osoba kompetentna do kontaktu w sprawach polityki ochrony danych osobowych jest dostępna pod adresem e-mail: biuro@magnesnoclegi.pl

 2. Obiekt zbiera tylko podstawowe dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email – w przypadku zapytania/ rezerwacji dokonaną drogą mailową lub formularza kontaktowego. W przypadku firm nazwa firmy, adres firmy, NIP, telefon, adres email- w przypadku zapytania/ rezerwacji dokonaną drogą mailową lub formularzem kontaktowym.

  Brak podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcia umowy o usługi noclegowe.

  Przekazane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli odpowiedzi na zapytania dotyczące rezerwacji pobytu w obiekcie oraz do kontaktu związanego z rezerwacją i pobytem.

 3. Celem, dla których administrator przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez obiekt Magnes szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do obiektu,

 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

 • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości

Ponadto, administrator przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne, których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.

  Administrator przekazuje dane firm ( faktury) firmie świadczącej usługi obsługi księgowej.

  Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).

 2. Dane pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Obiektu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 3. Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie obiektu. Ponadto, administrator udostępnia adres biuro@magnesnoclegi.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

  Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Strona internetowa pod adresem www.magnesnoclegi.pl korzysta z plików. „cookies”. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

  Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego www.magnesnoclegi.pl

 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości obiektu Magnes dostępna jest również na stronie internetowej www.magnesnoclegi.pl

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.

Komunikacja:
MPK, PKP

Wygodny dojazd:
Obwodnica S11

Wifi:
Darmowe Wifi

Sklepy w pobliżu:
Żabka, Biedronka, Dino

Restauracje w pobliżu:
Najbliższa 100 m od obiektu

Herbata i kawa:
Dostępne w naszych kuchniach