Gmina Suchy Las – Dolina Samicy w Zielątkowie


Obszar znajduje się w okolicy granicy z gminą Rokietnica (na zachód od wsi Zielątkowo i Golęczewo) w dolinie Samicy Kierskiej, zwanej też Obornicką. Dolina Samicy zajmuje ponad 350ha. Dolinę tę wypełniają przede wszystkim użytki rolne oraz lasy, zadrzewienia śródpolne i zlokalizowane pośród nich oczka wodne.

Trasa rowerowa

Przez tereny doliny przebiega Transwielkopolska Trasa Rowerowa (całą trasę znajdziesz tutaj https://cycling.waymarkedtrails.org/#route?type=relation&id=1879551&map=9.54926124558257!53.0006!16.7081)

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy jak cenne są te obszary dla naszego środowiska i rejonu. Musimy wiedzieć, że człowiek już zdążył odcisnąć tutaj swoje piętno meliorując dolinę Samicy Kierskiej – wyobrażam sobie jak bogate życie musiało tu tętnić gdy nasza rzeczka wiła się swobodnie spływając w dół doliny. Teraz jest to wykopany kanał gdzieniegdzie tylko przypominający naturalną rzekę. Pomimo tych dramatycznych zmian wciąż mamy do czynienia z miejscem ważnym na przyrodniczej mapie Polski.

Jest to teren mocno zasiedlony przez ptaki. Jest bardzo atrakcyjny dla tego gatunku zwierząt, dlatego licznie możemy spotkać różnych przedstawicieli gatunku. Oprócz ptaków miejsce jest wielbione przez płazy, gady i ssaki. Wśród tych ostatnich najbardziej widoczne są ślady bobrów, których efekty działania nie trudno spotkać obcując w tym terenie.

Spośród ptaków należy zwrócić uwagę na ptaki związane ze środowiskiem wodnym , ale nie tylko. Spacerując po zielątkowskich lasach możliwymi do spotkania są bociany czarne,kania ruda, pięknego sokolika kobuza oraz majestatycznego orła (a właściwie orłana) bielika. Tego ostatniego można zresztą spotkać w dolinie przez cały rok.

W ostoi Dolina Samicy stwierdzono występowanie co najmniej 19 lęgowych gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 1 gatunku lęgowego (bączka) oraz dwóch migrujących (gęsi zbożowej i gęsi białoczelnej) mieszczą się w kryteriach wyznaczania ostoi ptaków wprowadzonych przez BirdLife International. Ponadto 5 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Dolina samicy jest jedną z 10 najważniejszych w Polsce ostoi bączka.

Pamiętajmy, że dolina Samicy Kierskiej jest chroniona dyrektywą ptasią jako obszar Natura 2000 oraz jako Obszar Chronionego Krajobrazu.

Komunikacja:
MPK, PKP

Wygodny dojazd:
Obwodnica S11

Wifi:
Darmowe Wifi

Sklepy w pobliżu:
Żabka, Biedronka, Dino

Restauracje w pobliżu:
Najbliższa 100 m od obiektu

Herbata i kawa:
Dostępne w naszych kuchniach